wolny-pospay-657.jpg

Czym jest wolny rynek?

Wolny rynek jest jedynym sprawdzonym systemem samoregulowania. Jest tak, w przeciwieństwie do systemów, jakie są regulowane centralnie.

Z pojęciem wolnego rynku związany jest brak administracyjnych ograniczeń popytu oraz podaży, a także związana jest z nim nieobecność powiązań hierarchicznych. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że państwo nie ingeruje w działalności gospodarcze swoich obywateli.

W przypadku omawianego zagadnienia plan centralny nie odgrywa żadnej roli koordynacyjnej wśród zamierzeń produkcyjnych oraz konsumpcyjnych. Wolny rynek oznacza zatem, że państwo nie może nakładać żadnych limitów ani ograniczeń. Interwencjonizm państwowy, w tym wypadku praktycznie nie istnieje. Na wolnym rynku wymiana dóbr jest dokonywana poprzez dobrowolnie zawierane transakcje pomiędzy osobami kupującymi, a także sprzedającymi.


Zobacz również: https://wle.pisz.pl/numer-ewidencyjny-kasy


Ceny są zatem również ustalane dobrowolnie. O wszystkim decyduje niewidzialna ręka rynku znana z książek ekonomisty Adama Smitha. Zarówno w Polsce, jak również na całym świecie jest wielka liczba zdecydowanych zwolenników, a także przeciwników wolnego rynku. Wielu ekonomistów wciąż wierzy w wolny rynek.